radcak

Českobrodský rádcovský kurs je určen pro skauty a skautky mezi 13 a 16 lety (výjimky možné) z okresu Kolín (výjimky možné :-), kteří se chtějí seznámit s ostatními skauty z okresu Kolín, dozvědět se a prakticky si vyzkoušet činnosti potřebné pro vedení družiny.

Kurs se skládá z části instruktážní a části absolventské. Absolventskou část mohou frekventanti absolvovat individuálně u svého oddílu. Účast na obou akcích je nutnou podmínkou dokončení rádcovského kurzu.