Letošní (30.) ročník závodu Šemberská dvanáctka se uskuteční v sobotu 8. října 2011.

Kompletní propozice a pravidla závodů lze stáhnout zde, přihlásit se je možné podle pokynů v propozicích - buď emailem na adrese novotna.hanah(zavináč)seznam.cz do 2.10.2011, příp. dotazy lze řešit též na tel. 723 912 351 (Hana Novotná).

Šemberská Dvanáctka je tradiční turisticko-branný závod pořádaný naším střediskem (a jeho předchůdcem - TOM) již mnoho let. Závod se koná pravidelně v polovině září a obsahuje dvanáct disciplín, z toho jednu tajnou. Závodníci mezi 7 a 99 lety se mohou procvičit například v uzlování, řezání a štípání dřeva, přepalování provázku, zatloukání hřebíku, plížení či šplh.

semberska 12

Zúčastnit se mohou závodníci od 7 do 99 let (podle ročníku narození), do 18 let pouze s doprovodem dospělé osoby nebo (bez doprovodu) s vyplněným prohlášením, které musí obsahovat tento text:

Souhlasím s tím, aby se můj syn / dcera (jméno a příjmení), narozen /a (datum narození), zúčastnil /a závodů Šemberská Dvanáctka. Beru na vědomí, že závody se konají v lese za obcí Zahrady u Č. Brodu se startem a cílem na louce za obcí Zahrady, že prezence je v místě startu od 8 do 9 hodin a závody končí cca ve 14:30, a že pořadatel může zodpovídat za bezpečnost závodníků pouze v rozsahu tohoto místa, času a propozic závodu. Dále potvrzuji, že můj syn / dcera je zdravotně způsobilý /á a vybaven /á pro pohyb (běh) v lesním terénu v délce cca 3 km.

               V ............ dne ........, podpis zákonného zástupce

Kde?

GPS WGS 84: Loc: 50°2'35.086"N, 14°50'29.756"E

Ukaž na mapy.cz