Děkujeme našim sponzorům za podporu:

 

cesky brodMěsto Český Brod (https://www.cesbrod.cz/)

 

 

zeppelin

Zeppelin CZ s.r.o. (https://zeppelin.cz/)

Milí rodiče světlušek a vlčat, dva týdny utekly jako voda a blíží se odjezd vašich robátek. Rádi bychom tímto připomněli letošní výjimečná pravidla ukončení tábora světlušek a vlčat a předání dětí vám, jejich rodičům. Kvůli letošním přísným protiCovidovým pravidlům bude předání dětí probíhat následujícím způsobem:

Kdy: v sobotu 18.7. v čase od 13:30 do 16:00

Kde: tábořiště Pod kopcem Pohoř, zaparkujte podél asfaltové cesty vedoucí k tábořišti, zůstaňte stát u vstupní brány do tábořiště

Jak: U vstupní brány budete zastaveni a povíte nám jméno svého dítka. Naše rychlá spojka vám dítko i s batožinou a kufry přivede k bráně. U brány budou přítomni vedoucí tábora a táborový zdravotník, ti vám předají veškerou dokumentaci, zbylé léky, poreferují vám o případných zdravotních potížích během táboora, zodpoví vaše dotazy a můžete frčet domů.

Letos tedy nebude možné přihlížet závěrečnému nástupu ani svému dítku sami pobalit, ale to si příští rok zase vynahradíte.

Pokud máte s uvedeným časem zásadní potíž, dejte nám vědět, situaci zcela jistě vyřešíme.

Prosíme vás, NEVSTUPUJTE DO TÁBOŘIŠTĚ!

Děkujeme za pochopení a respektování letošních výjimečných pravidel.

Informace ohledně tábora:

Odevzdání věcí:

 • Nakládání věcí bude ve čtvrtek 2.7. od 18:00 do 20:00 na podzimku (zahrada za divadýlkem ZUŠ)
 • Dodatečný odvoz zavazadel nebude zajištěn

Odjezd na tábor:

 • Sraz: v sobotu 4.7. 2020 9:00 hodin na nádraží v Českém Brodě

Vážení rodiče,

po jednání střediskové rady, které se uskutečnilo dne 26. 5., bychom Vás chtěli seznámit s aktuálními informacemi o letošním táboře.

Situace ohledně koronaviru všechny z nás v uplynulých týdnech a měsících paralyzovala a zásadně omezila i naši skautskou činnost. Nyní však, vzhledem ke zlepšující se situaci, dochází k postupným uvolněním. Situaci bedlivě sledujeme, zejména tématiku letních dětských táborů.

Aktuálně bylo pořádání letních dětských táborů oficiálně povoleno a nedojde-li k dramatickému zhoršení epidemiologické situace a k opětovnému zavedení restrikcí, uskuteční se náš tábor podle původních plánů pro celé středisko dohromady na tábořišti Pod kopcem Pohoř v původně plánovaném termínu, tzn. od 4. do 18.7. (světlušky a vlčata), resp. od 4.do 25. 7. (skautky a skauti).

V souvislosti s povolením letních táborů nám byla Ministerstvem zdravotnictví ČR nařízena rozsáhlá hygienicko-protiepidemická opatření. Ta mají především bránit opětovnému šíření koronaviru a chránit tak Vaše děti, Vás i nás. Na splnění všech těchto speciálních požadavků intenzivně pracujeme a jsme si jisti, že to zvládneme. Ovšem abychom požadavky splňovali, čekají nás v letošním roce neočekávané náklady vynaložené především za nákup hygienických a desinfekčních prostředků, ochranných pomůcek pro personál kuchyně aj. Když jsme stanovovali původní cenu tábora, o které jste již byli svými oddílovými vedoucími informováni, nebyly v tom ještě tyto vícenáklady zahrnuty, stejně jako razantní zvýšení cen potravin oproti loňskému roku, a po jednání střediskové rady jsme museli opravit kalkulaci tábora navýšením o 200 Kč.

Nově stanovená cena tábora tak bude činit:

 • v případě dvoutýdenního tábora světlušek a vlčat 3 400 Kč,

 • v případě třítýdenního tábora skautek a skautů pak 3 900 Kč.

  Podrobné informace o táboře, táborové brožury, přihlášky, formuláře pro vyplnění lékařem a formuláře bezinfekčnosti jste již též obdrželi od svých oddílových vedoucích a budou k nalezení též na našich webových stránkách www.skaut7.cz v sekci „ke stažení“ (http://skaut7.cz/download/category/22-tabor-2020). Prosíme co nejdříve o závazné potvrzení účasti na táboře a dodání vyplnění uvedených podkladů Vašim oddílovým vedoucím, pokud jste tak již neučinili dříve. Vy, kteří již v této věci s jednotlivými vedoucími komunikujete, považujte tuto prosbu za bezpředmětnou. Tábor vypukne za pár týdnů a my již nyní musíme naplánovat a zabezpečit mj. jeho zásobování potravinami, materiálem apod. Zároveň je však třeba brát v potaz vývoj situace a opatření, která s sebou mimořádný stav ještě o prázdninách ponese (např. již dnes avizovanou povinnost ukončit tábor v případě, že se prokáže nákaza onemocněním Covid-19 u některého z účastníků). Z tohoto důvodu je letos více než kdy dříve potřeba, abyste byli v průběhu tábora Vy nebo jiní blízcí příbuzní v případě nenadálého problému k zastižení a mohli si pro své dítě ve výjimečných případech kdykoli dojet.

  Situaci samozřejmě dále sledujeme a o vývoji Vás budeme informovat prostřednictvím vedení jednotlivých oddílů.

  Též jsme si vědomi situace, kdy mnoho rodičů v důsledku pracovních omezení během nouzového stavu nemohlo pracovat, a že se tato situace mnohých rodin dotkla i ekonomicky. Byli bychom neradi, kdyby tyto důvody měly bránit našim členům v účasti na letním táboře. Pokud jste se tedy dostali do obtížné situace a jednorázová platba letních aktivit Vašich dětí je nyní nad Vaše možnosti, ozvěte se nám, rádi s Vámi tuto situaci diskrétně vyřešíme po vzájemné dohodě tak, aby byla účast Vašich dětí na táboře možná.

  Pokud budete mít nějaké dotazy ohledně tábora v souvislosti s koronavirem a mimořádnými letošními opatřeními, můžete se obrátit kromě vedení jednotlivých oddílů též na zástupkyni vedení tábora, kterou je Jana Takáčová, tel. 737 464 088.

  Zároveň si dovolíme zopakovat informaci z brožury o táborech, kterou jste již obdrželi, že vzhledem k epidemiologické situaci a specifickým podmínkám letos na táboře neproběhne návštěvní den pro skauty a skautky. Rovněž prosíme nejezděte za svými dětmi na návštěvu, v nejnutnějším případě kontaktujte předem vedení tábora (nejlépe SMS alespoň 1 den předem, na tábořišti je špatný tel. signál) a společně se domluvte.

  A abychom nebyli jen tak úřední – malá novinka na závěr. Na dvířka naší klubovny v Kollárově ulici budeme před táborem instalovat dočasnou poštovní schránku. Ta bude sloužit v průběhu tábora k tomu, abyste Vy brodští nebo alespoň bydlící v blízkém okolí nemuseli posílat veškerou korespondenci na tábor klasicky poštou (trochu nás šokovala cena poštovních známek), ale můžete tuto schránku využít ke vhození dopisů pro své děti. My vedoucí budeme na tábor pravidelně dojíždět, doplňovat zásobování aj., a při každé takovéto jízdě vhozené dopisy na tábor dovezeme. Klasické zasílání poštou bude samozřejmě též fungovat.

  Předem děkujeme za vstřícnost a spolupráci a těšíme se na setkávání po obnovení naší činnosti.

  za skautské středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod

  Drahomír Novotný - Šéf                                                        Jiří Jelínek – Kolouch

  vůdce střediska                                                                       zástupce vůdce střediska

  Kontakty na vedení oddílů:

  oddíl světlušek: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">tTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

  oddíl vlčat: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  oddíl skautek: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  oddíl skautů: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in https://www.matika.in/cs/

3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/?fbclid=IwAR09SjiHuMIokzw9FMmXgCM_g73NObFP1fcIDfDjXk8BLCmIsuUWTaW0fFY

7)Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/

V důsledku rozhodnutí starosty Junáka o pozastavení činnosti naší organizace, jako prevence proti šíření nového typu koronaviru, se Kuličkiáda ruší!

Jako každý rok si letos při příležitosti příchodu jara zahrajeme kuličky.

Kde: park u Pivovarského rybníka

Kdy: 19. 3. od 16:00

S sebou: kráťasy, nebo sukni, kuličky, dobrou náladu

Akce je pro všechny, neváhejte dorazit.

Těším se na vás

Pakůň

Únor – červenec 2020

 

Termín Název akce Pro koho
31.1.-2. 2. Pololetní prázdniny Skauti, skautky
9.-15.3. Jarní prázdniny – Bazén 10.3., Nácvik na TZ 11.3. (info na webu) Skauti, skautky, vlčata, světlušky
19.3. Kuličkiáda ZRUŠENO Skauti, skautky, vlčata, světlušky
21. 3. TZ Týnec nad Sázavou ZRUŠENO Skauti, skautky, vlčata, světlušky
20.-22.3. Výprava skautek do Týnce (+dobrovolné závody) ZRUŠENO Skautky
28. 3. TZ Kralupy nad Vlt. (mistrovství) Skauti, skautky, vlčata, světlušky
9.-13.4. Velikonoční prázdniny- Kaprálův mlýn Skauti, skautky, vlčata, světlušky
16.4. Promítání v KD- Hledání lilie Celé středisko
30.4.-?? Pálení čarodějnic Skauti, skautky
7.-10. 5. Brigáda na tábořišti I. Skauti, skautky, vlčata, světlušky
13. 5. Květinový den Skauti, skautky
30.5. Popoles Skauti, skautky, vlčata, světlušky
?. 6. Spaní ve školce Skauti, skautky
26. – 28. 6. Brigáda na tábořišti II. Skauti, skautky, vlčata, světlušky
4. – 25. 7. Tábor skautů a skautek Skauti, skautky, světlušky, vlčata

Účast na táboře 2020 je podmíněna, účastí od září 2019 do června 2020 na:

 1. dvě vícedenní akce
 2. dvě pracovní akce, z následujícího výběru: Brigáda na tábořišti/ Spaní ve školce/ Popoles/Květinový den

!Pozor výprava se ruší z důvodu pozastavení činnosti všech oddílu našeho střediska!

 

Sraz na nádraží v ČB: pátek 20.3. v 17:50 (odjezd na Prahu 18:10)
Návrat do ČB: neděle 22.3. v 16:05
S sebou: večeři na pátek, oddílové tričko, šátek, teplé oblečení, spacák, karimatka, hygiena + ručník, přezůvky, malý batůžek, stezku, vybavenost, pevné teplé boty, pláštěnku, ešus, láhev na pití à vše sbalit do krosny, kterou zvládnete nést celý den na zádech

Cena: 400,- (+startovné TZ- 70,-)

Kdo bude mít chuť, může si v sobotu zaběhnout skautský turistický závod. 

Pokud nám maminky budou chtít upéct něco sladkého na ráno, budeme moc moc rády.

Těšíme se….   vedoucí Lůca Pivoňková (606 605 138)

Příspěvky 2020

Jako každý rok nás i letos čeká vybírání členských příspěvků, a to v nejbližších dnech.
Příspěvky prosíme zaplaťte DO PÁTKU 24. LEDNA 2020.

Základní členský příspěvek je v tomto roce 600,- Kč. Pokud je v naší organizaci více členů z jedné rodiny, platí 600,- Kč pouze nejstarší. Ostatní mají "rodinnou slevu" - pouze 500,- Kč za člena.

Tuto platbu zašlete na náš bankovní účet: 0425820389/0800, pod vaším variabilním symbolem, a do zprávy pro příjemce napište, za koho příspěvek platíte.

Pokud budete mít pochybnosti, kolik máte platit nebo nevíte VS, ozvěte se nám.

Vedoucí oddílu skautek: Lucie Pivoňková (606605138)

Dobrý den,

všechny ztráty a nálezy posbírané na letošních táborech jsou nyní vyprané a složené v klubovně ve dvou papírových bednách. Pokud něco hledáte, zkuste se jemně probrat oběma bednami. Bedny budou v klubovně cca. do poloviny října, ty věci, které i poté zbydou, odevzdáme potřebným do kontejneru, děkujeme za pochopení.