Vážení rodiče,

po jednání střediskové rady, které se uskutečnilo dne 26. 5., bychom Vás chtěli seznámit s aktuálními informacemi o letošním táboře.

Situace ohledně koronaviru všechny z nás v uplynulých týdnech a měsících paralyzovala a zásadně omezila i naši skautskou činnost. Nyní však, vzhledem ke zlepšující se situaci, dochází k postupným uvolněním. Situaci bedlivě sledujeme, zejména tématiku letních dětských táborů.

Aktuálně bylo pořádání letních dětských táborů oficiálně povoleno a nedojde-li k dramatickému zhoršení epidemiologické situace a k opětovnému zavedení restrikcí, uskuteční se náš tábor podle původních plánů pro celé středisko dohromady na tábořišti Pod kopcem Pohoř v původně plánovaném termínu, tzn. od 4. do 18.7. (světlušky a vlčata), resp. od 4.do 25. 7. (skautky a skauti).

V souvislosti s povolením letních táborů nám byla Ministerstvem zdravotnictví ČR nařízena rozsáhlá hygienicko-protiepidemická opatření. Ta mají především bránit opětovnému šíření koronaviru a chránit tak Vaše děti, Vás i nás. Na splnění všech těchto speciálních požadavků intenzivně pracujeme a jsme si jisti, že to zvládneme. Ovšem abychom požadavky splňovali, čekají nás v letošním roce neočekávané náklady vynaložené především za nákup hygienických a desinfekčních prostředků, ochranných pomůcek pro personál kuchyně aj. Když jsme stanovovali původní cenu tábora, o které jste již byli svými oddílovými vedoucími informováni, nebyly v tom ještě tyto vícenáklady zahrnuty, stejně jako razantní zvýšení cen potravin oproti loňskému roku, a po jednání střediskové rady jsme museli opravit kalkulaci tábora navýšením o 200 Kč.

Nově stanovená cena tábora tak bude činit:

 • v případě dvoutýdenního tábora světlušek a vlčat 3 400 Kč,

 • v případě třítýdenního tábora skautek a skautů pak 3 900 Kč.

  Podrobné informace o táboře, táborové brožury, přihlášky, formuláře pro vyplnění lékařem a formuláře bezinfekčnosti jste již též obdrželi od svých oddílových vedoucích a budou k nalezení též na našich webových stránkách www.skaut7.cz v sekci „ke stažení“ (http://skaut7.cz/download/category/22-tabor-2020). Prosíme co nejdříve o závazné potvrzení účasti na táboře a dodání vyplnění uvedených podkladů Vašim oddílovým vedoucím, pokud jste tak již neučinili dříve. Vy, kteří již v této věci s jednotlivými vedoucími komunikujete, považujte tuto prosbu za bezpředmětnou. Tábor vypukne za pár týdnů a my již nyní musíme naplánovat a zabezpečit mj. jeho zásobování potravinami, materiálem apod. Zároveň je však třeba brát v potaz vývoj situace a opatření, která s sebou mimořádný stav ještě o prázdninách ponese (např. již dnes avizovanou povinnost ukončit tábor v případě, že se prokáže nákaza onemocněním Covid-19 u některého z účastníků). Z tohoto důvodu je letos více než kdy dříve potřeba, abyste byli v průběhu tábora Vy nebo jiní blízcí příbuzní v případě nenadálého problému k zastižení a mohli si pro své dítě ve výjimečných případech kdykoli dojet.

  Situaci samozřejmě dále sledujeme a o vývoji Vás budeme informovat prostřednictvím vedení jednotlivých oddílů.

  Též jsme si vědomi situace, kdy mnoho rodičů v důsledku pracovních omezení během nouzového stavu nemohlo pracovat, a že se tato situace mnohých rodin dotkla i ekonomicky. Byli bychom neradi, kdyby tyto důvody měly bránit našim členům v účasti na letním táboře. Pokud jste se tedy dostali do obtížné situace a jednorázová platba letních aktivit Vašich dětí je nyní nad Vaše možnosti, ozvěte se nám, rádi s Vámi tuto situaci diskrétně vyřešíme po vzájemné dohodě tak, aby byla účast Vašich dětí na táboře možná.

  Pokud budete mít nějaké dotazy ohledně tábora v souvislosti s koronavirem a mimořádnými letošními opatřeními, můžete se obrátit kromě vedení jednotlivých oddílů též na zástupkyni vedení tábora, kterou je Jana Takáčová, tel. 737 464 088.

  Zároveň si dovolíme zopakovat informaci z brožury o táborech, kterou jste již obdrželi, že vzhledem k epidemiologické situaci a specifickým podmínkám letos na táboře neproběhne návštěvní den pro skauty a skautky. Rovněž prosíme nejezděte za svými dětmi na návštěvu, v nejnutnějším případě kontaktujte předem vedení tábora (nejlépe SMS alespoň 1 den předem, na tábořišti je špatný tel. signál) a společně se domluvte.

  A abychom nebyli jen tak úřední – malá novinka na závěr. Na dvířka naší klubovny v Kollárově ulici budeme před táborem instalovat dočasnou poštovní schránku. Ta bude sloužit v průběhu tábora k tomu, abyste Vy brodští nebo alespoň bydlící v blízkém okolí nemuseli posílat veškerou korespondenci na tábor klasicky poštou (trochu nás šokovala cena poštovních známek), ale můžete tuto schránku využít ke vhození dopisů pro své děti. My vedoucí budeme na tábor pravidelně dojíždět, doplňovat zásobování aj., a při každé takovéto jízdě vhozené dopisy na tábor dovezeme. Klasické zasílání poštou bude samozřejmě též fungovat.

  Předem děkujeme za vstřícnost a spolupráci a těšíme se na setkávání po obnovení naší činnosti.

  za skautské středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod

  Drahomír Novotný - Šéf                                                        Jiří Jelínek – Kolouch

  vůdce střediska                                                                       zástupce vůdce střediska

  Kontakty na vedení oddílů:

  oddíl světlušek: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">tTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

  oddíl vlčat: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  oddíl skautek: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  oddíl skautů: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.