Na základě současné epidemiologické situace a dnešního rozhodnutí ústředí Junáka "pozastavit" do odvolání všechny skautské akce tímto vedení našeho střediska oznamuje, že v souladu s rozhodnutím ústředí Junáka dočasně rušíme všechny akce pořádané naším střediskem. Jedná se jak o pravidelné družinové schůzky, družinové či oddílové výpravy, i jednodenní nebo i kratší akce (Kuličkiáda aj.).

Doufáme a předpokládáme, že tato situace brzy pomine a co nejdříve se budeme moci vrátit k běžné činnosti.

Se střediskovou velikonoční výpravou se zatím počítá, pokud by stávající situace pokračovala, budeme vás informovat o jejím případném zrušení (což se snad nestane).

Díky všem za pochopení a součinnost. V případě dotazů je možno psát oddílovým vedoucím.