Intercamp je mezinárodní setkání skautů a skautek ve věku cca 11–17 let. Z české republiky se jej účastní celkem 510 skautů (27 oddílů) z České republiky. 
Intercamp 2017 se koná u města Warendorf nedaleko města Münster. 
Sraz: ve čtvrtek 1. 6. 2017 v 19:45 odjezd hromadnou dopravou do Prahy – Černý most (z Černého mostu: objednaný autobus s ostatními oddíly až na místo Intercampu). Když už budeme vyrážet takto daleko, chceme spojit cestu na Intercamp s návštěvou zajímavých míst (Osnabrück, Hannover).
Návrat: v pondělí 5. 6. 2017 pozdě večer až v noci.
Náklady: 2 000,- na osobu (zahrnuje poplatek za Intercamp, dopravu autobusem, stravu a pojištění). Poplatek zaplaťte na náš skautský účet č.: 0425820389/0800 (Česká spořitelna). Použijte váš variabilní symbol a do zprávy uveďte: Intercamp 2017.
V hotovosti na schůzku prosím doneste peníze za vámi objednaný šátek/šátky, cena jednoho šátku je 155 Kč. 
Ubytování: bude ve vlastních stanech (účastníci se domluví, kdo s kým). Po celou dobu akce budeme mít mimo to i postavený přístřešek-jídelnu. 
Stravování: budeme zařizovat jako oddíl hromadně 3x denně (snídaně, oběd, večeře). Samostatně si každý zajistí jen jídlo do autobusu (na noc) a případné svačiny, či sladkosti. V místě Intercampu je lidl, proto případné dobroty mohou zakoupit i pod dohledem tam. 
Vybavení: platný cestovní pas/občanský průkaz, skautský kroj, karimatka, spacák, hygienické potřeby, dostatek obuvi a oblečení na očekávané počasí
Informační schůzka k Intercampu proběhne ve skautské klubovně v Kollárově ulici v úterý16. května 2017 od 18:00 hodin. Informační schůzka je pro všechny zájemce a jejich rodiče a je samozřejmě dobrovolná.