• 1919 - vznik střediska z podnětu Václava Kácala, jeho bratra Vlasty a jeho spolužáků Stárka, Marka, Grulicha, Bohuslávka a dalších;
 • 1920 - první skautský tábor českobrodských skautů na Starých zámkách.V průběhu roku přistoupili další členové, mezi nimi i L. Novák, pozdější vůdce střediska až do roku 1970;
 • 1923 - založen oddíl skautek a oddíl vlčat;
 • 1931 - výstavba skautské klubovny v "malém parku";
 • 1939 - poslední předválečný tábor českobrodských skautů v Černých Voděradech;
 • 1945 - obnova Junáka, velký rozmach Junáka i v našem městě. Bylo ustaveno středisko Junáka, vůdcem se stal br. Láďa Novák a jeho zástupcem br. Černoch;
 • 1946 - 22. září, českobrodští skauti se zúčastnili skautského srazu v Poděbradech, konaném při příležitosti návštěvy manželky zakladatele skautingu, lady Baden-Powelové, světové náčelní skautek;
 • 1947 - ONV v Českém Brodě poskytl 40 tisíc Kčs jako náhradu za skautskou klubovnu. Za tyto prostředky se v pohraničí koupil dřevěný barák, po rozebrání se převezl do Českého Brodu a postavil se na Škvárovně, v místech malého parbríku;
 • 1947 - zanikaly první oddíly, v roce 1948 dochází k úplnému rozpuštění střediska;
 • 1968 - v březnu se obnovuje středisko, v létě se konal tábor v Kácovci;
 • 1970 - středisko rozpuštěno a část členů přechází do pionýrského oddílu, který dále funguje ve skautském duchu;
 • 1975 - oddíl přechází do organizace TOM (Turistický oddíl mládeže) při TJ Slavoj, odbor turistiky;
 • 1987 - dostáváme od města bývalý sklad nářadí u Mateřské školy "U letadla". Tato klubovna nám vydržela až do dnešních dnů;
 • 1990 - je obnovena činnost střediska;
 • 1992 - skauti a skautky táboří poprvé u Čestína (tzv. Blažkovka);
 • 1995 - začíná výstavba nového tábořiště "Pod Kopcem Pohoř";
 • 1995 - navázána spolupráce s anglickými skauty ze Southwellu.

Vytvořeno podle informací od současných i bývalých členů střediska, zejména dlouholetého vůdce střediska Miroslava Stárka - "Dědečka".

Chcete-li se dozvědět více z historie našeho střediska, podívejte se na podrobnou historii střediska.