Jak se již pomalu stalo tradicí, sešli jsme se na první jarní den v parku u kostela Nejsvětější trojice, abychom si prověřili odolnost našich prstů a bystrost našich očí při tradiční, byť dnes už téměř zapomenuté, jarní zábavě, cvrnkání kuliček. Protože letos se nás sešel opravdu značný počet, rozdělili jsme se do několika skupin, každá si patou vyhloubila svůj vlastní důlek a už se cvrnkalo. Ti starší a zkušenější cvrnkači učili ty méně zkušené různé verze hry, např. Kdo-co, Na nechanou, Na koníka, Na tři prdy apod.

 

Protože jsme při cvrnkání dělali dost hluku, přitáhli jsme pozornost i několika okolostojících či kolemjdoucích, z nichž někteří se k nám přidali.

Jen to počasí se teplotou netvářilo moc jarně, takže nám tentokrát moc nevyšla další tradice, že vítáme jaro v krátkých kalhotách nebo sukních.

Na závěr jsme si ještě vyzkoušeli cizokrajnou variantu kuliček - hru Petangue. I ta se nám celkem líbila, ale kuličky jsou kuličky. Některá vlčata jsme ani nemohli odehnat domů, pořád chtěli cvrnkat.

Zážitky z kuličkiády byly výborné a proto pevně věříme, že za rok 21. března se sejdeme zas. Prodejci v hračkách z nás musí mít radost, že jim každoročně zvedáme tržbu. Pokud budete chtít, příští rok přijďte přivítat jaro s námi.