V pátek 6.5. jsme jako chlapecký kmen sešli v počtu 5 vlčat, 3 skautů a vyrazili do jelení obory v jižních Čechách. I přes zpoždění a ujetý autobus v Písku jsme se zvládli dostat do obory včas a hned po večeři si prohlédnout Mysliveckou síň, dozvědět se něco o oboře, její historii a zvěři, kterou v ní chovají.

Po přenocování v lovecké chatě jsme vyrazili sbírat shozené paroží daňků a jelenů. Nakonec jsme slavili úspěch a několik jich našli. Za odměnu jsme si jich pár mohli nechat. Odpoledne jsme pomohli se skládáním dřeva a vyrazili krmit divočáky. Před večerním grilováním zvěřiny si ještě zájemci stihli vyzkoušet stahování a porcování ulovených kolouchů.

V neděli ráno nás vzbudilo troubení na lesnici a po sbalení skauti jeli nakládat řepu a krmit jeleny a daňky, vlčatům balení a úklid trval trochu déle, tak se ke skautům připojili až u největšího dubu v oboře. Před odjezdem na vlak jsme ještě stihli pohovořit s krocany, zahlédnout na obloze orly a poslechnout si krkavce. Moc děkujeme oborníkům Míše a Tomášovi za všechno, co nám ukázali i za náhrdelníky z paroží, co pro nás vyrobili. Akci jsme si moc užili a doufáme, že se budeme moci do obory někdy vrátit.

Za účastníky akce sepsal Pakůň

Ve čtvrtek večer jsme přijeli do Chotěboře do místní skautské klubovny, kde jsme byli až do neděle. Tentokrát nám celkem přálo i zimní počasí, a tak jsme si ho pořádně užili. Nejprve jsme si vybalili a vrhli se na jídlo, které jsme měli s sebou. Maminky nám ho připravily dost, ale za pomoci vedoucích jsme zvítězili. Potom jsme si klubovnu pořádně zabydleli. Další den dopoledne jsme šli bruslit na stadion, který byl hned vedle. Neznámý pán nás tam učil piruety a ti, kteří neměli brusle, šli bobovat. Po obědě jsme šli bobovat všichni, když jsme se vrátili, tak jsme si odpočinuli a udělali si společně večeři. Večer nás čekal kvíz a taky jsme si zahráli hru - předváděli jsme filmy pantomimou a hádali jsme jejich názvy. V sobotu byl celodenní výlet údolím Doubravy. Po cestě jsme plnili různé úkoly, ale hlavní úkol byl udělat si k obědu buřty. Po krásném výletě jsme si na chvíli lehli, udělali si večeři a po ní jsme si pustili film: Free guy. V neděli jsme hned po snídani začínali balit a uklízet klubovnu, abychom ji opustili ve stejném stavu, jako před naší návštěvou. Pak jsme si připravili s sebou na cestu oběd a šli jsme na zastávku, ze které jsme jeli zpátky do Českého Brodu. V Brodě na nádraží jsme se rozloučili a šli jsme domů, pololetky nám skončily, ale my stejně zase brzy někam vyrazíme.

Za účastníky sepsal Frest