V sobotu 15. ledna proběhl v Praze krajský sněm. Fotky neleznete na stránkách vedlejšího střediska pod tímto odkazem.

Jak se již pomalu stalo tradicí, sešli jsme se na první jarní den v parku u kostela Nejsvětější trojice, abychom si prověřili odolnost našich prstů a bystrost našich očí při tradiční, byť dnes už téměř zapomenuté, jarní zábavě, cvrnkání kuliček. Protože letos se nás sešel opravdu značný počet, rozdělili jsme se do několika skupin, každá si patou vyhloubila svůj vlastní důlek a už se cvrnkalo. Ti starší a zkušenější cvrnkači učili ty méně zkušené různé verze hry, např. Kdo-co, Na nechanou, Na koníka, Na tři prdy apod.

Číst dál: Kuličkiáda 21. března 2005

Mezi tradiční akce našeho střediska patří velikonoční výpravy. Letos jsme strávili velikonoce v sokolovně v Jesenném nedaleko Železného Brodu. Sešli jsme se v hojném počtu ve čtvrtek ráno na nádraží, odkud nás dopravily vlaky až na místo. V následujících dvou dnech přijeli ještě další účastnici zájezdu. Program jsme měli pestrý. Prohlédli jsme si místní stádo jaků. V pátek jsme navštívili Bozkovské jeskyně s největším podzemním jezerem v ČR. Ukázali nám i netopýra, který ještě sladce spal zimním spánkem. V sobotu jsme se vypravili do Železného Brodu, kde jsme si prohlédli místní muzeum výroby skla. V neděli jsme uspořádali malou olympiádu v obratnosti.

Číst dál: Velikonoční prázdniny 24. - 28. března 2005

Pro zpestření letošního Apríla jsme připravili pro skautíky zajímavou hru, při které si zaběhali, procvičili znalost města, zasoutěžili, zahráli si s ohněm a zakopali v zemi.
Jak to tedy probíhalo? :
V 16 hodin se scházíme (5 skautů + vedoucí) na Podzimku a po chvilce kopání s míčem rozdáváme klukům zprávu vedoucí k velkému pokladu (kterou vytvořil Ivan) plnou písmenek, která musí kluci vyluštit na různých známých i neznámých českobrodských místech.

Číst dál: Apríl pro skauty 1. dubna 2005

Jako v minulých letech, i letos se naše středisko rozhodlo, že pro své členy uspořádá pálení čarodějnic. Tentokrát jsme se ovšem rozdělili. Nejmladší, tedy světlušky a vlčata, zůstali v Brodě, skauti a skautky vyrazili pod Pohoř a roveři spolu s dospělými příznivci se vydali do Kácovce. 

V Č. Brodě pálíme čarodějnice na naší základně Podzimek za divadlem J. K. Tyla. V Dolině totiž bývá na náš vkus příliš mnoho lidí a příliš hlučno.

Proto jsme se sešli ještě za světla. Protože bylo ještě vidět, proběhlo napřed několik čarodějných soutěží, např. oblíbený rychlostní let na koštěti či prohazování koštěte korunou stromu. S přibývajícím šerem jsme zapálil oheň, na jehož vrcholu byla umístěna jedna z reprezentantek filipo-jakubské noci. Když selhalo zažíhání ohně pomocí dávných technik (křesání pazourkem a ocílkou), vypomohli jsme si modernějšími prostředky. Oheň vzplanul, čarodějnice shořela a my jsme si opekli vuřty, zazpívali několik písniček a kolem 22. hodiny jsme postupně rozešli ke svým domovům.


 

Na letošní pálení čarodějnic jsme se opět rozdělili na starší (tedy skautky a skauty) a mladší (tedy světlušky a vlčata).

Starší členové jeli na celý víkend na naše tábořiště Pod Kopcem Pohoř. V sobotu dopoledne se připravoval velký oheň (při této příležitosti byl vyčištěn další kus lesa a okolí potoka), kluci vyráběli z papíru, látek, slámy a trávy postavy čarodějnic, děvčata pod taktovkou zkušené Věry nacvičovala let na koštěti. Sobotní odpoledne jsme strávili nácvikem na Svojsíkův závod (skautská soutěž pro děti do 15 let), které se zúčastníme koncem května, a o jejímž výsledku Vás budeme informovat. No a večer, ten patřil velkému ohni, zpěvu s kytarou, pálení čarodějnic a ohnivé šou. Nedělní dopoledne bylo využito ke hrám a úklidu.

Mladší členové se sešli v sobotu večer na Podzimku (pronajaté zahradě za divadlem J. K. Tyla), kde se svými vůdci i rodiči poseděli u hezkého ohně, zazpívali, popovídali, zkrátka strávili krásný večer. I pálení čarodějnic na tomto místě se pro nás stává tradicí, pořádáme je zde již 3. rokem.


Složení:
kluci (HÜENY): Jirka, Dave, Politik, Libor, Klobe a Kuba, 1. místo;
holky (ŠVÁBY): Markéta, Máňa, Lucka, Kája, Kačka, Lenka, 4. místo.

Svojsíkův závod, jehož první ročník se uskutečnil téměř před šedesáti lety, je celorepublikovou skautskou soutěží, ve které chlapci a dívky od 11 do 15 let jednou za 2 roky poměřují své síly v získaných znalostech i dovednostech. Neméně důležitým posláním závodů je poznat skauty z jiných měst a ve volných chvilkách mezi závoděním se od nich naučit nové a zajímavé hry či znalosti.

Okresního kola se z našeho střediska zúčastnila jedna závodní družina dívčí (Šváby) a jedna chlapecká (Hüeny). Trať měřila asi 2 kilometry a na soutěžící čekalo 10 disciplín, například: překážková dráha, poznávání stromů a květin, testy z historie ČR a státních symbolů (doopravdy vypečené) i skautingu (snad ještě vypečenější), zdravověda, či vázání uzlů.

Číst dál: Svojsíkův závod - okresní kolo 21. května 2005

 

V pátek jsme se sešli ve 3 hodiny odpoledne u klubovny, abychom naložili veškeré vybavení, odvezli na louku, začali stavět a zakončili tak více než měsíční přípravné práce na akci.

Letos pořádáme již 23. ročník, a tak nám to jde jak po drátku (ale opět necháváme část věcí v Brodě, a tak se musí na místo odvézt až v sobotu ráno). V pátek se stačí udělat většina prací, ale i tak v sobotu ráno vyráží pořadatelé z Brodu již kolem šesté ráno, aby probudili pár odvážlivců, kteří hlídají vybavení na místě, dovezli jim teplý čaj a zapřáhli je do práce.

Ve 12 hodin je vše hotové, a tak mohou první návštěvníci do Lesa. Je jich bohužel jako šafránu, protože od rána usilovně (a téměř bez přestávek) prší....


Číst dál: Pochod pohádkovým lesem 4. června 2005

Složení: Jirka Mokošín, David Rozmahel, Jakub Kubásek, Jakub Ševeček, Libor Mysliveček, Jaroslav Novotný; 6. místo (z 9)

Před čtrnácti dny - přesně 21. 5. - vyhrála družina našich skautů pojmenovaná HÜENY okresní kolo Svojsíkova závodu v Kolíně a dostala možnost zúčastnit se krajského kola v Buštěhradě.

Samozřejmě jsme tuto nabídku nemohli nepřijmout, a tak jsme v pátek vyrazili vlakem do Prahy, dále na Dejvickou metrem (jezdící schody byly opět velice populární - na věku nezáleží) a nakonec autobusem až do Buštěhradu, kde na nás čekalo vlče a světluška, a ukázali nám cestu k Sokolovně a Základní škole, kde jsme byli ubytováni.

Po registraci a ubytování jsme se jen tak poflakovali, házeli si s míčem, či hráli naší oblíbenou hru lakros. Večer jsme si upekli buřty na ohni a poté velice dlouho seděli a povídali u ohně. Spát jsme šli jako poslední ...

Číst dál: Krajské kolo Svojsíkova závodu 3. - 5. června 2005

Tak se opět přibližuje tábor a my se scházíme na další předtáborové brigádičce. Tato je trošku zvláštní hned z několika hledisek:
1) celou dobu jíme BUŘTY na tisíc a jeden způsob
2) jede nás nějak hrozně málo (hlavně holek - v neděli je tam sama Evička)
3) Lumír, Korádo a Adam jedou na kole (Adam to na zpáteční cestu vzdává)

Číst dál: Brigáda na tábořišti 10. - 12. června 2005

I letos jsme vyrazili první den prázdnin stavět tábory, nejprve tedy ten v Kácovci, který letos pronajímáme skautům ze Starého Kolína. 

Vyrážím tedy již dopoledne, v Pečkách mám vyzvednout Majdu a Markétu, a potom se nějak záhadně dostat přes Uhlířské Janovice do Kácova. Cestou třikrát bloudíme, 2x couvám (i s vozejkem, a vůbec mi to nejde)... Kolem poledního konečně dorážíme...

Číst dál: Stavba tábora v Kácovci 1. - 2. července 2005

Složení: Jakub Ševeček, Jaroslav Novotný, Jakub Rozmahel, Marcel Hál


Tak se rok s rokem sešel a my tu opět máme tábor. A jako loni, i letos jdou skauti na tábor pěšky. A jako loni, i letos nás mnoho není, a o to je lepší atmosféra.

Odjíždíme z Brodu ve čtvrtek dopoledne směr Kolín a Uhlířské Janovice. Zde na náměstí zřizujeme hlavní štáb u kostela a vyrážíme nakoupit dostatečné zásoby potravin. Mezitím začíná pršet. Naštěstí jen přeháňka. Po poledni vyrážíme směr Sudějov. Naše první neplánovaná zastávka je na třešních u silnice. Když se nebezpečně přibližují mraky, raději odcházíme směr les (stejně už ty třešně nemůžeme ani vidět). V lese nás průtrž chytne. A opět jen přeháňka. Když už máme dole baťohy, hrajeme jakési malé Komando - boj žlutou vietnamskou polívku. Vítězí můj tým...

Číst dál: Cesta na tábor 7. - 8. července 2005

Hned na začátek upozorňuji, že tento článek je krátký a stručný, více si mohou zájemci přečíst v táborové kronice, kterou letos velmi pečlivě vedl Berlin.

Letošní tábor byl ve znamení hezkého počasí a celotáborové hry Český rok, kterou pro nás připravila rychtářka Věra s rychtářem Jirkou. Na táboře bylo kolem 30 dětí (12 skautů, 7 skautek, 9 světlušek, 4 vlčata), 8 členů Renegades a asi 10 ostatních dospěláků.

Číst dál: Letní tábor Pod Kopcem Pohoř 9. 7. - 30. 7. 2005

Masírována zprávami o různých živelných a jiných pohromách v celém světě, zapomíná už pomalu naše veřejnost na katastrofu, která postihla loni na podzim, přesně 19. listopadu roku 2004, naše nejbližší východní sousedy. Toho dne zpustošila vichřice, dosahující rychlosti přes 200 km/h, značnou část středního Slovenska. Nejvíce byly postiženy Vysoké Tatry. Slováci však na pohromu nezapomněli a všemožně se zapojují a organizují akce na úklid hor i lesů. Také slovenští skauti zorganizovali mezinárodní akci, zaměřenou především na úklid pasek po polomech, odkud již byly odvezeny polámané kmeny. Celé léto se v Tatrách v týdenních turnusech střídaly party mladých dobrovolníků (celkem na 2 tisíce lidí), kteří byli ochotni přiložit ruku k dílu a něco zažít a možná se i něčemu trochu přiučit.

Číst dál: Obnova Tater 31. 7. - 9. 8. 2005

Letos jsme se opět po několika letech rozhodli, že obnovíme tradici pořádání podzimní Akce Vpřed. Tato akce pro členy turistických, tábornických a skautských oddílů má dlouhou tradici na Chrudimsku, kde se pořádá vždy na jaře. My jsme vytvořili tradici podzimního běhu, která byla letos obnovena.

Akce Vpřed je dvoudenní etapový závod dvou - až tříčlenných hlídek starších patnácti let, které postupují terénem podle mapy s vybavením pro pobyt a nocleh v přírodě. Během závodu je zakázáno cokoliv přibrat nebo odložit, kromě vody. Trasa závodu je tajná a je postupně objevována na kontrolních stanovištích po vyluštění šifry, příp. ještě po splnění nějakého úkolu. Úkoly jsou různé: jezdí se na lodi, slaňuje se, střílí se ze vzduchovky a zpravidla se najde i nějaký "špek pořadatelů" - v minulosti jsme si třeba na střelnici mohli vystřelit z malorážky, jindy se jezdilo po laně na kladce apod. Rovněž tak musí soutěžící prověřit i své znalosti a dovednosti v testech z historie, vlastivědy nebo zdravovědy.

Číst dál: Akce Vpřed 3. - 4. září 2005 (Český Brod a Dolánky)

 

Letošní, již 24. ročník, terénního závodu pro všechny věkové kategorie byl ve znamení pátečního velice špatného počasí. U klubovny jsme ještě stihli všechno naložit ralativně bez deště, ale již chvilku po příjezdu na louku začalo intenzivně pršet, a až na malé vyjímky nepřestalo až do pozdních nočních hodin.

Během pátečního odpoledne jsme tedy postavili hangár a přístřešek, lanovou lávku, šplhací lano, posekali louku a přivezli dřevo. Kolem osmé většina lidí odjela, a na místě zůstali jen 4 skauti a Lumír. Kvůli dešti jsme si ani nic nevařili a snědli vše studené. Celou dobu jsme byli v hangáru, protože pršelo, ale jelikož bylo stále málo hodin, zahráli jsme si hru Nestvůrky a oblíbené Píďalky (dokonce i já jsem se nechal přemluvit a chvíli jsem s nimi všelijak bojoval, každý ve svém spacáku a se zavřenýma očima). Nakonec následovalo focení různých grimas, které bavilo opravdu každého.

Číst dál: Šemberská "12" 17. září 2005